Bajes betekenis & definitie

Bajes - een woord dat ook buiten politie- en misdadigerskringen gebruikt wordt voor gevangenis. Bijlmerbajes is de volledig ingeburgerde bijnaam van de penitentiaire inrichtingen Over-Amstel. Bajes is afgeleid van het Hebr. baït = huis. Een bajesklant is iemand die regelmatig in de gevangenis zit. Bajesmaf wordt men tengevolge van het vervelende gevangenisleven. Een bajesboot is een boot ingericht als gevangenis.