Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gepubliceerd op 13-03-2019

Accoord (gerechtelijk)

betekenis & definitie

Accoord (gerechtelijk) - De gefailleerde is bevoegd aan zijn gezamenlijke schuldeischers een accoord aan te bieden. De schuldeischers geven door het aannemen van het accoord te kennen, dat zij genoegen nemen met de betaling van een zeker percentage hunner vorderingen tegen een finale kwijting. Een ontwerp-accoord moet minstens 8 dagen vóór de verificatievergadering ter griffie der rechtbank ter kostelooze inzage nedergelegd worden. De raadpleging en beslissing over de aanneming van het accoord wordt tot eene volgende op ten hoogste 3 weken later te bepalen vergadering uitgesteld, wanneer 1. staande de vergadering eene definitieve commissie uit de schuldeischers is benoemd (uit andere personen samengesteld dan de voorloopige), en de meerderheid der verschenen schuldeischers van haar eene schriftelijk advies bij aangebodene accoord verlangt; 2. het ontwerp niet tijdig ter griffie is nedergelegd en de meerderheid der verschenen schuldeischers zich voor uitstel verklaart.

Over het accoord mogen de hypotheek- of pandhoudende en bevoorrechte schuldeischers niet medestemmen. Is het accoord aangenomen, waardoor de minderheid door de meerderheid wordt gebonden, dan zal de rechtbank de homologatie van het accoord kunnen behandelen, uiterlijk 14 dagen na de stemming. (Zie Faillissementswet. Art. 138 enz. Zie ook homologatie).