Wat is de betekenis van Accoord?

1955
2021-05-11
vreemd

Vreemde woordenboek

Accoord

(akkoord) o., verdrag, overeenkomst, overeenstemming; welluidende samenklank van tonen.

1952
2021-05-11
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Accoord

s.n., akkoart (it); eensluiten, akkoartsje; tot eenkomen, ôfakkoartsje, ôfakkordearje.

1949
2021-05-11
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Accoord

(1) muz., samenklank van 3 of meer tonen, die niet in prime- of octaaf verhouding staan; (2) handel: overeenkomst tussen schuldeisers en hun schuldenaar, die niet volledig zijn schuld kan betalen, door welk A. een faillissement wordt vermeden of tot een einde gebracht.

Lees verder
1948
2021-05-11
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

accoord

o. verdrag, vergelijk; overeenstemming, welluidende samenklank van drie of meer tonen; ~ gaan met, instemmen met.

1910
2021-05-11
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Accoord

Accoord - Eng. accord, accommodation, composition, Fr. accord, accommodation, composition, D. Vergleich, Accord. Een verdrag of vergelijk omtrent een bepaalde zaak tusschen belanghebbenden gesloten. Ook de overeenkomst van schuldeischers met den schuldenaar, om zich met een gedeelte der schuld betaald te achten ; overeenstemming van een rekening of...

Lees verder
1898
2021-05-11
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Accoord

ACCOORD, o. (-en). Zie AKKOORD.

1898
2021-05-11
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Accoord

zie Dading.

1870
2021-05-11
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Accoord

Dit beteekent in het algemeen eene overeenstemming. Zóó is het in de eerste plaats in de muziek. De verschillende toonen ontstaan door een verschillend aantal trillingen, en wanneer de trillingen van den eenen toon gedurig, bij voorbeeld om de 60 trillingen — ’t geen in een kort tijdsbestek geschieden kan, daar het aantal trillingen van de meeste t...

Lees verder
1864
2021-05-11
Beknopt kunstwoordenboek

Beknopt kunstwoordenboek, I.M. Calisch (1864)

accoord

accoord - o. (accoorden), overeenkomst, schikking; overeenstemming, (muz.) toon, geluid