Wat is de betekenis van Gerechtelijk accoord?

1910
2021-05-11
Handelslexicon

Handelslexicon (1910) door J. Hagers

Gerechtelijk accoord

Gerechtelijk accoord - het accoord door den gefailleerde aan zijne gezamenlijke schuldeischers aangeboden. Tot het aannemen wordt vereischt het voorstemmen van 2/3 der erkende en voorwaardelijk toegelaten schuldeischers met 3/4 van het bedrag der niet preferente schulden. Faill. wet art. 138 e.v.