Wat is de betekenis van Accoord van Linggadjati?

1981
2021-05-11
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Accoord van Linggadjati

(Linggadjati, plaats aan de noordkust van Midden-Java), overeenkomst tussen Ned. en Indonesische regering, gesloten 4.10.1946. In het tot standkomen had minister → J.A. Jonkman een groot aandeel. Het accoord voorzag in een federale staatsinrichting overkoepeld door een Ned.-Indonesische Unie. bestaande uit de Ver. Staten van Indonesië en...

Lees verder
1949
2021-05-11
De Kleine Winkler Prins

Kleine Winkler Prins van A-Z

Accoord van Linggadjati

overeenkomst van 25 Maart 1947 tussen de Ned. regering en de regering van de rep. Indonesia, waarbij de Ned. regering de regering van de republiek Indonesia erkent als de facto het gezag uitoefenend over Java, Madoera en Sumatra. Beide regeringen zullen samenwerken tot de vestiging van een souvereine staat, genaamd: Verenigde Staten van Indonesi&eu...

Lees verder