Redactie Ensie

Beleggen begrippen omschreven

Gepubliceerd op 22-08-2016

2016-08-22

Rating

betekenis & definitie

Een rating geeft aan hoe een beleggingsfonds presteert. De rating wordt bepaalt door de kosten, risico’s en het rendement van het fonds in vergelijking met fondsen in dezelfde sector. Omdat bij het bepalen van een rating wordt gekeken naar het verleden zegt een rating niets over toekomstige prestaties.

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen kwalitatieve en kwantitatieve ratings. Kwantitatieve ratings komen tot stand door alle resultaten van een fonds te vergelijken met de resultaten van andere fondsen. Deze rating komt tot stand met behulp van een wiskundige formule en wordt dus alleen bepaalt door de cijfermatige prestaties van een fonds.

Een kwalitatieve rating komt tot stand op basis van de mening en visie van beleggingsexperts. Zij beoordelen de cijfermatige prestaties van een fonds, maar kijken tegelijkertijd ook naar de economische verwachtingen voor de toekomst. Tevens wordt er gekeken naar de beheerders van het fonds, de samenstelling van de portefeuille, het beleggingsproces, de kosten van het fonds en het rendement op lange termijn. Bij een kwalitatieve rating spelen dus meer factoren een rol dan bij een kwantitatieve rating, maar is er ook sprake van een meer subjectieve beoordeling doordat de rating door mensen wordt gemaakt.

Een rating is een hulpmiddel voor de belegger om het potentiële rendement en risico van een belegging in te schatten. Als een belegger wil onderzoeken welke investering het beste rendement biedt is het dus niet nodig om alle gegevens van verschillende fondsen met elkaar te gaan vergelijken, omdat ratingbureau’s dit al voor de belegger hebben gedaan.

Hoewel een rating tot stand komt op basis van een hele reeks data biedt een rating geen garanties over de prestaties van een beleggingsfonds. Deze prestaties worden namelijk door zoveel verschillende factoren beïnvloedt dat het vrijwel onmogelijk is om met zekerheid te zeggen hoe de toekomst eruit ziet.