Wat is de betekenis van Rendement?

2023-06-08
Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Rendement

Rendement is de opbrengst of winst van een door iemand gedane investering. Wanneer er rendement is behaald is de opbrengst of winst groter dan de gemaakte kosten. Dit heeft niet alleen betrekking op geldelijk rendement. Meer algemeen betekent rendement dat de output groter is dan de input.Rendement behalen heeft dus niet alleen betrekking op invest...

Lees verder

Direct toegang tot alle 20 resultaten over Rendement?

Word nu vriend van Ensie
2023-06-08
Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief (2017)

rendement

rendement - zelfstandig naamwoord uitspraak: ren-de-ment 1. wat het oplevert in verhouding tot wat het kost ♢ deze motor heeft een hoog rendement Zelfstandig naamwoord: ren-de-ment het rendement ...

Lees verder
2023-06-08
Beleggen begrippen omschreven

Ensie (2016)

Rendement

Rendement is de netto opbrengst die een investering in effecten oplevert. Het rendement wordt bepaalt door de aankoopprijs van het effect, de verkoopprijs en de opbrengsten uit dividend- of rente-uitkeringen. Beleggers maken gebruik van de standaarddeviatie en ratings om het verwachte rendement van een effect in te schatten. Wat betreft rendement v...

Lees verder
2023-06-08
Pensioen begrippen

Aegon (2016)

Rendement

Het rendement is het resultaat van beleggingen. Bij een positief rendement worden beleggingen meer waard. Bij een negatief rendement worden de beleggingen minder waar.

2023-06-08
Basisboek Bedrijfseconomie

Drs. Wim Koetzier & Drs. Rien Brouwers (2015)

Rendement

De verhouding tussen het uitgekeerde dividend en de beurswaarde per aandeel aan het eind van het boekjaar.

2023-06-08
Champagne compleet

Gert Crum (2008)

Rendement

de hoeveelheid die men per hectare oogst. Elders in Frankrijk wordt het rendement uitgedrukt in hectoliters wijn per hectare. In Champagne echter spreekt men over kilo's druiven per hectare. Van 4000 kilo druiven mag men maximaal 2550 liter, 25,5 hectoliter, most persen. Het rendement varieert per jaar, per druivenvariëteit, per district en zelfs p...

Lees verder
2023-06-08
Lexicon Energiemarkt

Jean-Paul Pinon (2003)

Rendement

a) Technisch (energetisch). De verhouding, doorgaans in percent uitgedrukt, van de nuttig geproduceerde energie ten opzichte van de toegevoegde energie. De rendementen van technische installaties zijn sterk afhankelijk van de tijdsinterval (ogenblikkelijk of jaarrendement)., de benuttingsgraad en het soort installatie. Zo heeft bijvoorbeeld 1. e...

Lees verder
2023-06-08
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

rendement

rendement - De opbrengst van een belegging of investering over een bepaalde periode, uitgedrukt in een percentage van de daarvoor gemaakte kosten.

2023-06-08
Begrippen over beroep en opleiding

Frank Peters, Rian van den Bergh, Sonja Liefhebber & Deanne Radema (1999)

Rendement

Verhouding tussen het aantal leerlingen dat wel of niet het diploma behaalt (Commissie leerwegen in en na het voortgezet onderwijs, 1995).

2023-06-08
Begrippenlijst Natuur- en scheikunde

NOVA (1998)

Rendement

Het gedeelte (percentage) van de energie dat nuttig gebruikt wordt.

2023-06-08
Woordenboek vreemde woorden

A. Kolsteren en Ewoud Sanders (1994)

Rendement

[Fr.] winst, opbrengst.

2023-06-08
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks (1993)

Rendement

winst; nuttig effect

2023-06-08
Logistieke begrippenlijst

ir. M.E.A. Striekwold (1990)

Rendement

rendement is de verhouding tussen de output en de input in een bepaald proces. Bijvoorbeeld het geleverde vermogen van een motor in verhouding tot het opgenomen vermogen.

2023-06-08
De vreemde woorden.
woordenboek

Fokko Bos, Dr. O. Noordenbos (1955)

Rendement

o., opbrengst, winst

2023-06-08
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Rendement

Het woord r. wordt in verschillende gevallen gebruikt om de verhouding tussen aanwending en resultaat aan te geven. Zo is in de econ. het r. de verhouding tussen de werkelijke netto-opbrengst van een onderneming of van een bepaalde transactie en het voor de financiering daarvan benodigde kapitaal. De nadruk ligt hier in vele gevallen op de zuivere...

Lees verder
2023-06-08
Frans woordenboek (FR-NL)

Dr. F.P.H. Prick van Wely (1952)

Rendement

opbrengst; nuttig effect [v. machines], rendement; à plein rendement, met volle kracht; op volle toeren [draaien].

2023-06-08
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Rendement

(<Fr.), o. (-en), 1. opbrengst; financiële uitkomst; 2. energie die een machine oplevert, bep. in verh. tot het potentieel vermogen van de krachtbron.

Lees verder
2023-06-08
Kramers woordentolk

Jacon Kramers Jz (1948)

rendement

o. opbrengst, winst, rente.

2023-06-08
Verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal

M. J. Koenen's (1937)

rendement

o. (opbrengst; winst, verkregen door industrie, mijnwezen enz.).

2023-06-08
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Rendement

1° Van krachtwerktuigen, ➝ Nuttig effect. 2° (Econ.) De al dan niet percentsgewijze uitgedrukte batige opbrengst van een bezit. Te onderscheiden valt bruto- en netto-rendement; het laatste is de bate na aftrek van alle directe en indirecte lasten.

Lees verder