Synoniemen van Rendement

2019-10-22

Rendement

Rendement is de opbrengst of winst van een door iemand gedane investering. Wanneer er rendement is behaald is de opbrengst of winst groter dan de gemaakte kosten. Dit heeft niet alleen betrekking op geldelijk rendement. Meer algemeen betekent rendement dat de output groter is dan de input. Rendement behalen heeft dus niet alleen betrekking op investeringen. Een belangrijk synoniem van rendement is effect. Die laatste term geeft goed weer wat rendement betekent in niet-commerciële situaties. Het...

2019-10-22

Rendement

Rendement is de netto opbrengst die een investering in effecten oplevert. Het rendement wordt bepaalt door de aankoopprijs van het effect, de verkoopprijs en de opbrengsten uit dividend- of rente-uitkeringen. Beleggers maken gebruik van de standaarddeviatie en ratings om het verwachte rendement van een effect in te schatten. Wat betreft rendement verschillen aandelen en obligaties op een belangrijk punt van elkaar. Bij een aandeel wordt het rendement dat verkregen wordt gedurende het aandeelhou...

2019-10-22

rendement

rendement - De opbrengst van een belegging of investering over een bepaalde periode, uitgedrukt in een percentage van de daarvoor gemaakte kosten.

2019-10-22

Rendement

Verhouding tussen het aantal leerlingen dat wel of niet het diploma behaalt (Commissie leerwegen in en na het voortgezet onderwijs, 1995).

2019-10-22

Rendement

De verhouding tussen het uitgekeerde dividend en de beurswaarde per aandeel aan het eind van het boekjaar.

2019-10-22

Rendement

de hoeveelheid die men per hectare oogst. Elders in Frankrijk wordt het rendement uitgedrukt in hectoliters wijn per hectare. In Champagne echter spreekt men over kilo's druiven per hectare. Van 4000 kilo druiven mag men maximaal 2550 liter, 25,5 hectoliter, most persen. Het rendement varieert per jaar, per druivenvariëteit, per district en zelfs per cru en ook per wijnbouwer. Serieuze champagneproducenten behalen liever wat lagere rendementen. Het gemiddelde rendement in Champagne is hoog. Opv...

2019-10-22

Rendement

Het gedeelte (percentage) van de energie dat nuttig gebruikt wordt.

2019-10-22

Rendement

Het rendement is het resultaat van beleggingen. Bij een positief rendement worden beleggingen meer waard. Bij een negatief rendement worden de beleggingen minder waar.

2019-10-22

rendement

rendement - zelfstandig naamwoord uitspraak: ren-de-ment 1. wat het oplevert in verhouding tot wat het kost ♢ deze motor heeft een hoog rendement Zelfstandig naamwoord: ren-de-ment het rendement de rendementen het rendementje Synoniemen opbrengst

2019-10-22

Rendement

Rendement - o. (-en), opbrengst; winst.

2019-10-22

rendement

rendement - o. (rendementen), opbrengst; winst

2019-10-22

rendement

rendement - o., opbrengst, winst.

2019-10-22

rendement

o. opbrengst, winst, rente.

2019-10-22

Rendement

1° Van krachtwerktuigen, ➝ Nuttig effect. 2° (Econ.) De al dan niet percentsgewijze uitgedrukte batige opbrengst van een bezit. Te onderscheiden valt bruto- en netto-rendement; het laatste is de bate na aftrek van alle directe en indirecte lasten.