Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

BTW (Belasting toegevoegde waarde)

betekenis & definitie

BTW is een verbruiksbelasting die indirect geheven wordt als een percentage van de verkoopprijs. BTW staat voor belasting toegevoegde waarde. Dit betekent dat ondernemers belasting moeten betalen over het verschil in inkoop- en verkoopprijs. De ondernemer betaalt de btw aan de overheid, maar berekent deze door aan de consument.

De btw is, net zoals accijns, een verbruiksbelasting. Dat houdt in dat men alleen btw hoeft te betalen als men gebruik maakt van de betreffende dienst of product. In tegenstelling tot accijns wordt de btw nog bepaalt door de hoeveelheid die men afneemt, maar door het bedrag dat men voor een dienst of product betaald. Daar komt bij dat het soort product of dienst ook van invloed is op de hoogte van het btw-tarief.

Er zijn namelijk verschillende btw-tarieven. Het algemene tarief is 21%, wat geldt voor de meeste producten of diensten. Daarnaast is er een laag btw-tarief van 6%. Dit geldt voor bepaalde diensten en producten, zoals levensmiddelen, geneesmiddelen, kappersdiensten en werkzaamheden aan woningen. Tevens is er sprake van een 0% tarief. Dit houdt in dat men geen btw hoeft te betalen, maar dat men wel de betaalde btw over de uitgaven mag terugvorderen van de Belastingdienst. Op de site van de Belastingdienst is te vinden welke goederen en diensten vallen onder het 6% en 0% tarief.

Het terugvorderen van betaalde btw door ondernemers heet aftrek van voorbelasting. Wanneer men btw-plichtig is, moet men btw-afdragen aan de Belastingdienst. Maar alleen over het bedrag dat de ondernemer aan waarde toegevoegd heeft. Over de producten die de ondernemer ingekocht heeft moet ook btw betaald worden. Deze btw kan de ondernemer echter terugvorderen van de Belastingdienst door middel van aftrek van voorbelasting.