Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Degressief belastingstelsel

betekenis & definitie

Een degressief belastingstelsel is een systeem van belasting heffen waarbij men minder belasting betaalt indien men meer verdient. Bij een degressief belastingstelsel betaalt men procentueel meer indien men weinig inkomen heeft.

Overheden kunnen op verschillende wijze belastingen heffen over de inkomens van de inwoners van een land. Een van deze manieren is het zogenaamde degressief belastingstelsel. Hierbij betaalt men minder belasting, naarmate men meer verdient.

Een degressief belastingstelsel is over het algemeen niet het gangbare stelsel dat binnen een land wordt gehanteerd als belastingsysteem. Desalniettemin leiden, ook binnen een progressief belastingstelsel, combinaties van bepaalde regelingen ertoe dat mensen met minste inkomens procentueel niet minder belasting betalen. Binnen een progressief belastingstelsel of een vlaktaks, waarbij iedereen ongeacht inkomen procentueel dezelfde belasting betaald, wordt een situatie waarin degressieve inkomstenbelasting voorkomt ook wel de armoedeval genoemd. Degressieve inkomstenbelasting zorgt er in dat geval voor dat personen met zeer lage inkomens niet in staat zijn om hun financiële positie te verbeteren.

Over het algemeen wordt een degressief belastingstelsel niet actief gehanteerd door een overheid. Er kunnen echter wel degressieve situaties voorkomen in zowel een progressief belastingstelsel als een vlaktaks.