Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Voorbelasting

betekenis & definitie

Voorbelasting is de belasting toegevoegde waarde (btw) die ondernemers in rekening brengen bij andere ondernemers wanneer er goederen of diensten geleverd worden. De btw die in rekening wordt gebracht kan, door de ondernemer die de aankoop gedaan heeft, afgetrokken worden als voorbelasting bij de belastingaangifte.

Wanneer ondernemers goederen of diensten inkopen voor zakelijk gebruik, dag mogen zij de in rekening gebrachte omzetbelasting in de meeste gevallen terugvorderen bij de belastingaangifte. Dit wordt ook wel aftrekken als voorbelasting genoemd en is alleen van toepassing op ondernemers en dus niet op consumenten.

Een ondernemer kan onder bepaalde voorwaarden belasting aftrekken op het gebied van inkopen, kosten of investeringen. Zo kan bijvoorbeeld de btw over de maandelijkse huur worden afgetrokken evenals inkopen op het gebied van grondstoffen en de investeringen in machines en gereedschap.

Niet alle gemaakte kosten kunnen door ondernemers afgetrokken worden als voorbelasting. Er moet in ieder geval voldaan worden aan de volgende voorwaarden:

Zakelijke kosten:
De gemaakte kosten moeten uitsluitend van zakelijke aard zijn. Kosten voor producten of diensten die voor privégebruik zijn kunnen dus niet afgetrokken worden.

Levering:
Het product of dienst waar kosten voor zijn gemaakt moet ook daadwerkelijk geleverd zijn.

Factuur:
De ondernemer moet een factuur hebben ontvangen die voldoet aan de factuureisen van de Belastingdienst.

Btw-vrijstelling:
De goederen of diensten die de ondernemer inkoopt moeten worden gebruikt om omzet te genereren.
Sportverenigingen zijn vaak vrijgesteld van btw. Wanneer er bijvoorbeeld nieuwe ballen worden aangeschaft mag de btw niet als voorbelasting afgetrokken worden omdat de sportclub al is vrijgesteld van belasting.

Er zijn ook nog een aantal uitzonderingen met betrekking tot het aftrekken van de btw als voorbelasting. Een onderneming die hun personeel gratis of tegen lage kosten laat eten mag de btw bijvoorbeeld deels aftrekken. Dit verschilt per situatie.