Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Belastingaangifte

betekenis & definitie

Een belastingaangifte is een verklaring van een belastingplichtige waarmee de Belastingdienst de verschuldigde belasting kan vaststellen. De inhoud van de verklaring die belastingplichtige indient is afhankelijk van het soort belasting waar de aangifte voor gedaan wordt. In Nederland kan een belastingaangifte ingediend worden via de website van de Belastingdienst.

Het indienen van een belastingaangifte is in Nederland per wet verplicht. De eerste keer dat iemand een belastingaangifte doet dient diegene dat in veel gevallen zelf te melden. In de jaren die daarop volgen zendt de Belastingdienst automatisch een aangiftebiljet toe. Het doel van de aangifte is afhankelijk van of er sprake is van aanslagbelasting of een aangiftebelasting.

Voorbeelden van aanslagbelastingen zijn de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De belastinginspecteur stelt aan de hand van een belastingaangifte, de belastingschuld in een belastingaanslag vast. Voor de Belastingdienst vormt de aangifte een hulpmiddel bij het vaststellen van de belastingaanslag. Bij aanslagbelastingen geldt dat de belasting pas formeel verschuldigd is op het moment dat de belastinginspecteur een aanslag heeft opgelegd, in tegenstelling tot aangiftebelastingen.

Bij aangiftebelastingen, zoals loonbelasting en omzetbelasting, vormt de aanslag de grondslag voor de belastingschuld. De belastingplichtige stelt aan de hand van de aangifte in eerste instantie zelf vast hoeveel belasting er verschuldigd is. Zodra de aanslag is gedaan, is de belastingplichtige verplicht de berekende belastingschuld zelf af te dragen. In de meeste gevallen vindt de betaling van de belastingschuld op hetzelfde moment als het indienen van de aangifte plaats. Wanneer er een foute berekening is gemaakt kan de belastinginspecteur een naheffing opleggen zodat de verschuldigde belastingschuld alsnog volledig voldaan wordt. Wanneer aan te tonen is dat iemand met opzet minder belasting betaald heeft, kan er zelf een boete opgelegd worden.