Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Belastingplichtige

betekenis & definitie

Een belastingplichtige is een persoon die volgens de overheid verplicht gesteld wordt belasting te betalen. Deze persoon kan een natuurlijk persoon zijn (particulier) of een rechtspersoon (onderneming). Een belastingplichtige is verplicht om direct belasting te betalen door middel van een belastingaangifte. Daarnaast betaalt men indirect belasting door verbruiksbelastingen.

Wie aangemerkt wordt als belastingplichtige wordt bepaalt door de overheid. Doorgaans is dit elke volwassene vanaf 21 jaar. Hoeveel belasting men moet betalen hangt af van de hoogte van het bruto inkomen, de heffingskortingen waar men recht op heeft en de eventuele verrekeningen van verliezen waar men aanspraak op kan maken.

Wanneer men belastingplichtig is ontvangt men automatisch van de Belastingdienst een belastingaangifte. Deze is vaak al voor een groot deel door de Belastingdienst ingevuld. Men hoeft dan alleen nog de gegevens te controleren en eventuele ontbrekende gegevens aan te vullen.

Natuurlijke personen die belastingplichtig zijn betalen inkomstenbelasting. Deze belasting bestaat uit een belasting op inkomen uit werk en woning, inkomen uit een aanmerkelijk belang en inkomen uit beleggingen en aandelen. Rechtspersonen betalen vennootschapsbelasting.

In Nederland wordt belasting geheven door de Belastingdienst, gemeenten, provincies en waterschappen. Naast dat men in Nederland belastingplichtig kan zijn, kan men ook in het buitenland een belastingplicht hebben. Dit komt doorgaans voor wanneer men bezittingen in het buitenland heeft, zoals een tweede woning.