Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Belastingaftrek

betekenis & definitie

Met belastingaftrek wordt bedoeld dat bepaalde kosten die men in een jaar gemaakt heeft kan aftrekken van het belastbaar inkomen. Wanneer men recht heeft op belastingaftrek, daalt het belastbaar inkomen, waardoor men minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Belastingaftrek is een andere benaming voor aftrekpost.

Hoewel belastingaftrek gezien wordt als een synoniem voor aftrekpost, is het feitelijk geen juiste benaming. De term impliceert namelijk dat er een bedrag van de te betalen belasting afgetrokken mag worden. Dit is echter niet het geval. Wanneer men aanspraak maakt op belastingaftrek, mag men dit bedrag aftrekken van het belastbaar inkomen.

Stel, meneer De Vries heeft een bruto jaarinkomen van 50.000 euro. Zonder belastingaftrek moet hij over deze 50.000 inkomstenbelasting betalen. Het belastingpercentage (fictief) is 35%. Dat betekent dat meneer De Vries 17.500 euro aan belasting moet betalen. Echter, meneer de Vries heeft hypotheekrente betaald ter waarde van 5.000 euro. Hierdoor heeft hij recht op belastingaftrek. Dit betekent dat het belastbare inkomen daalt met 5.000 euro van 50.000 euro naar 45.000 euro. Hierdoor hoeft meneer De Vries nog maar 15.750 euro belasting te betalen, een voordeel van 1.750 euro. Wanneer men echter de term belastingaftrek letterlijk neemt, zou meneer de Vries 5.000 euro mogen aftrekken van zijn belasting, waardoor hij nog maar 12.500 euro belasting zou moeten betalen.

Een bekende vorm van belastingaftrek is de hypotheekrenteaftrek. Wanneer een woningeigenaar hypotheekrente betaald, mag hij of zij dit onder bepaalde voorwaarden in mindering brengen op het belastbaar inkomen. Maar er zijn naar de hypotheekrenteaftrek nog veel meer vormen van belastingaftrek te noemen. Deze verschillen echter op regelmatige basis. Voor een actueel overzicht van de mogelijkheden van belastingaftrek kan men de site van de Belastingdienst raadplegen.