Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Loonbelasting

betekenis & definitie

Loonbelasting is een belasting die de overheid heft op het inkomen van werknemers. Aangezien loonbelasting een vorm van belasting is vormt het een algemeen middel tot overheidsfinanciering. De overheid ontvangt de loonbelasting direct van de belastingplichtige en is daarom een vorm van directe belasting.

In Nederland wordt de belasting die een werknemer over het loon verschuldigd is in de meeste gevallen ingehouden door de werkgever. De werkgever betaalt de belasting vervolgens, namens de werknemer, aan de Belastingdienst. De loonbelasting is een deel van de loonheffing. De loonbelasting wordt meestal samen met het andere deel van de loonheffing, de premies volksverzekeringen, ingehouden door de werkgever, op het loon van de werknemer. De Belastingdienst is uiteindelijk verantwoordelijk voor het heffen van deze belastingen.

In Nederland werkt de loonbelasting meestal als een voorheffing van de inkomstenbelasting. De ingehouden loonbelasting wordt dan verrekend met de inkomstenbelasting. Wanneer de belastingplichtige geen andere inkomstenbron heeft dan loon, is de belastingplichtige in de meeste gevallen geen extra inkomstenbelasting verschuldigd.

De loonbelasting is een directe belasting ondanks dat de belastingplichtige, de werknemer, de belasting niet direct betaalt aan de overheid. De werkgever doet dit namelijk voor de werknemer. Ondanks dat de werknemer de belasting niet direct aan de overheid betaalt is de loonbelasting wel een directe belasting. Het is namelijk zo dat de werknemer juridisch gezien de belastingplichtige is en deze in principe ook zelf betaalt, ook al doet de werkgever dit namens de werknemer.