Belastingen

Belasting begrippen omschreven

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Vennootschapsbelasting

betekenis & definitie

De vennootschapsbelasting is een belasting die wordt geheven over de winst van onderneming, ook wel vennootschappen genoemd. In sommige gevallen moeten ook stichtingen en verenigingen aangifte vennootschapsbelasting doen. Een BV, NV of coöperatie moet in principe altijd vennootschapsbelasting betalen.

Vennootschapsbelasting wordt enkel over de winst van een onderneming geheven. Er wordt door de Belastingdienst onderscheid gemaakt tussen bedrijven en organisaties, en natuurlijke personen. Bedrijven en organisaties, ook wel lichamen genoemd, moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Bij natuurlijke personen zoals een eenmanszaak wordt de belasting over de winst verrekend via de inkomstenbelasting. Vanaf 1 januari 2016 moeten zijn ook ondernemingen van de overheid verplicht om vennootschapsbelasting af te dragen.

Er zijn ook een aantal uitzonderingen wanneer er geen vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. De meest voorkomende is de organisatie van een evenement. Wanneer een evenement door een organisatie of stichting wordt georganiseerd worden zij alleen vrijgesteld van vennootschapsbelasting wanneer het sociale belang van het evenement op de voorgrond staat. Andere uitzonderingen zijn:
- De vereniging of stichting gebruikt de inkomsten uitsluitend voor het doel dat ze nastreven
- De vereniging of stichting verkrijgt de inkomsten voornamelijk door de inzet van vrijwilligers
- Het streven naar winst is niet het doel van de vereniging of stichting. De winst mag nooit meer zijn dan de Belastingdienst voorafgaand aan een jaar bepaald. Als de winst wel hoger is dan dit bedrag moet er wel vennootschapsbelasting betaald worden.

De tarieven voor vennootschapsbelasting worden steeds per een bepaald aantal jaar bepaald. In de jaren 2014, 2015 en 2016 moest er over de winst tot en met €200.000 20% belasting betaald worden. Bij winst hoger dan €200.000 stond het percentage op 25%.