Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Snijden

betekenis & definitie

1. (bloembollent.) Kunstmatige vermeerderingsmethode voor hyacinten. Met een scherp mes worden op gelijke afstand 3 à 4 kruissneden in de bolbodem aangebracht.

Hierdoor wordt de hoofdknop vernietigd en de tussen de schubben aanwezige okselknoppen tot een snelle ontwikkeling gedwongen. Deze okselknoppen groeien uit tot jonge bollen. Hun aantal is geringer dan bij hollen, doch ze zijn een jaar eerder leverbaar.2. (S. van aardappelpootgoed). Indien men voor het te beplanten areaal te weinig pootgoed heeft of zeer grote poters heeft aangekocht, gaat men soms over tot het s. I.h.a. is het echter in ons klimaat beter een kleinere maat van hele poters te gebruiken dan grote poters te snijden. Bij ongunstige omstandigheden kunnen de verse snijvlakken gaan rotten, vooral bij de rassen Alpha en Bintje. Direct snijden vóór het planten is in Ned. daarom af te raden. Om rotting te voorkomen dienen de nog niet geheel overlangs doorgesneden poters, waarvan de naveleinden nog met een kleine verbinding aan elkander zijn bevestigd, onder hoge luchtvochtigheid in een vrij warme bewaarplaats, koestal of schuur enige weken te worden bewaard. Er vormt zich dan een goed beschermende kurklaag.
3.(veet.) Het wegnemen van de geslachtsklieren bij mannelijke dieren (z. Castreren).


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!