Agrarisch

Agrarisch Encyclopedie

Gepubliceerd op 17-11-2021

Verbinding

betekenis & definitie

Een v. is een stof, die opgebouwd is uit 2 of meer elementen en die in alle opzichten verschilt van de samenstellende bestanddelen, in tegenstelling tot een mengsel van enige stoffen, dat gradueel verandert, indien men de verhouding van de bestanddelen enigszins wijzigt. Vb.: uit een mengsel van 4 delen zwavel en 7 delen ijzerpoeder kan men m.b.v. een magneet het ijzer verwijderen of door extractie met zwavelkoolstof de zwavel.

Verhit men echter een dgl. mengsel plaatselijk tot gloeihitte, dan gloeit de massa op en er ontstaat een stof (zwavelijzer) met geheel afwijkende eigenschappen; zij is niet magnetisch en onoplosbaar in zwavelkoolstof. De eigenschappen zijn dus sprongsgewijze veranderd.