Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 17-11-2021

Natuurlijke selectie

betekenis & definitie

is selectie door de natuur, dus zonder opzettelijk ingrijpen door de mens. Wanneer een populatie (b.v. een landras of kruisingspopulatic) vermeerderd wordt, zullen de planten, die het meeste zaad leveren, in volgende jaren meer en meer de overhand verkrijgen.

Dit behoeft niet zozeer het gevolg te zijn van een groter opbrengstvermogen als zodanig, doch kan b.v. te danken zijn aan de grotere wintervastheid, betere resistentie tegen ziekten en droogte, enz. Andere genotypen zullen verdwijnen of zich minder sterk vermeerderen en relatief in aantal verminderen. Ook bij graslanden en plantenassociaties, waar de vegetatieve vermenigvuldiging van belang is, zal n.s. een verschuiving in de populatie of associatie tot gevolg hebben.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!