2020-04-06

Natuurlijke selectie

Proces waarbij abiotische of biotische milieu-omstandigheden een genetisch variabele populatie zodanig beïnvloeden dat sommige individuen succesvoller zijn dan andere en hun erfelijke aanleg een groter deel gaat uitmaken van de volgende generatie “Het behoud van gunstige variaties en het verwerpen van nadelige variaties noem ik Natuurlijke Selectie”, schreef Charles Darwin in zijn beroemde boek “De Oorsprong der Soorten”, gepubliceerd in 1859. Het selectieproces dat...

2020-04-06

natuurlijke selectie

natuurlijke selectie - Proces waarbij individuen in een populatie meer of minder nakomelingen leveren aan de volgende generatie dan andere individuen doordat ze genetische verschillen vertonen t.o.v. van de rest van de populatie. Het is het basismechanisme en de sterkste richtende kracht van de evolutie, voor het eerst beschreven door Ch. Darwin. In het neodarwinisme wordt niet het individu beschouwd als de eenheid waarop n.s. plaatsgrijpt, maar het gen dat onder één of meerdere allelen kan voor...

2020-04-06

Natuurlijke selectie

Bedrijven zijn onderworpen aan een Darwinistisch proces van natuurlijke selectie en ‘survival of the fittest’. Het inschatten van marktontwikkelingen voor nieuwe investeringen is volgens dit perspectief een hachelijke onderneming. Ontwikkelingen als een economische recessie, oorlogssituatie, terreuraanslagen, stakingen, faillissement van klanten of een scherpe prijzenslag zijn nu eenmaal niet te voorzien.

2020-04-06

natuurlijke selectie

belangrijkste mechanisme, waardoor volgens de theorie van Darwin evolutie tot stand kwam. De samenstelling van een populatie wordt beïnvloed door concurrentie om voedsel ruimte, de invloed van predatoren enz. Hierdoor blijven de best aangepaste organismen in een milieu in leven. De overlevenden van deze selectiedruk brengen gunstige variaties op de volgende generatie over, waardoor veranderingen in de evolutie optreden, genetische drift.