Wat is de betekenis van Natuurlijke selectie?

2024-04-24
Encyclopedie van de evolutiebiologie

Prof. Nico M. van Straalen (2019)

Natuurlijke selectie

Proces waarbij abiotische of biotische milieu-omstandigheden een genetisch variabele populatie zodanig beïnvloeden dat sommige individuen succesvoller zijn dan andere en hun erfelijke aanleg een groter deel gaat uitmaken van de volgende generatie “Het behoud van gunstige variaties en het verwerpen van nadelige variaties noem ik Natuurlij...

2024-04-24
Begrippenlijst consultancy and venturing

Jim Emanuels (2017)

Natuurlijke selectie

Bedrijven zijn onderworpen aan een Darwinistisch proces van natuurlijke selectie en ‘survival of the fittest’. Het inschatten van marktontwikkelingen voor nieuwe investeringen is volgens dit perspectief een hachelijke onderneming. Ontwikkelingen als een economische recessie, oorlogssituatie, terreuraanslagen, stakingen, faillissement van klanten of...

2024-04-24
Het Lexicon van de gedragsbiologie

Mark Nelissen (1996)

natuurlijke selectie

natuurlijke selectie - Proces waarbij individuen in een populatie meer of minder nakomelingen leveren aan de volgende generatie dan andere individuen doordat ze genetische verschillen vertonen t.o.v. van de rest van de populatie. Het is het basismechanisme en de sterkste richtende kracht van de evolutie, voor het eerst beschreven door Ch. Darwin. I...

2024-04-24
Biologische encyclopedie

G. Th. van Kempen (1974)

natuurlijke selectie

belangrijkste mechanisme, waardoor volgens de theorie van Darwin evolutie tot stand kwam. De samenstelling van een populatie wordt beïnvloed door concurrentie om voedsel ruimte, de invloed van predatoren enz. Hierdoor blijven de best aangepaste organismen in een milieu in leven. De overlevenden van deze selectiedruk brengen gunstige variaties...

2024-04-24
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Natuurlijke selectie

is selectie door de natuur, dus zonder opzettelijk ingrijpen door de mens. Wanneer een populatie (b.v. een landras of kruisingspopulatic) vermeerderd wordt, zullen de planten, die het meeste zaad leveren, in volgende jaren meer en meer de overhand verkrijgen. Dit behoeft niet zozeer het gevolg te zijn van een groter opbrengstvermogen als zodanig, d...

2024-04-24
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

natuurlijke selectie

begrip uit de ecologie en de populatiegenetica voor het verschil in (over)levenskans en vruchtbaarheid tussen individuen met verschillend uiterlijk (fenotype) als gevolg van verschil in erfelijke aanpassing aan het milieu. Het begrip natuurlijke selectie is geïntroduceerd door C.Darwin. Zijn overwegingen kunnen als volgt worden weergegeven....