Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Gepubliceerd op 21-01-2021

Beurs

betekenis & definitie

1. (plantk.) Zak of schede, waarin bij sommige paddestoelen het ondereind van de steel verborgen is; het is een rest van het algemeen omhulsel dat de nog onontwikkelde paddestoel geheel omgeeft. De b. is één van de hoofdkenmerken van enkele dodelijk giftige paddestoelen, zoals de groene knolzwam (en verwanten), maar aangezien zij vaak geheel of ten dele in de grond verborgen is, is voorzichtig uitgraven vaak noodzakelijk om haar te kunnen zien.

2. (econ.) Hieronder wordt dikwijls een plaatselijke of regionale markt verstaan, waarop de verhandelde goederen (of monsters daarvan) in natura aanwezig zijn (b.v. graanbeurs). Gewoonlijk worden hieronder echter prijsvormende instituten voor verschillende artikelen uit het wereldmarktverkeer (b.v. katoen, mais, effecten: verstaan, die in de grote handelsplaatsen zijn gevestigd en waarop de - sterk gestandaardiseerde - producten niet in natura aanwezig behoeven te zijn. De condities, waarop de transacties worden afgesloten, zijn door de bij deze handel betrokken partijen in onderling overleg in hoge mate uniform gemaakt, zodat effectieve affaires op toekomstige Ie vering in de concrete goederen mogelijk worden, evenals arbitrage.