Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

ROI (return on investment)

betekenis & definitie

Return on investment, afgekort ROI, geeft de verhoudingen tussen de opbrengsten en de gedane investeringen van een bepaald project weer. Op deze manier kan het rendement van de investering bepaald worden.

De Engelse term return on investment betekent letterlijk ‘rendement op investeringen’. De uitkomst hiervan is over het algemeen makkelijk te berekenen aangezien investeringen en inkomsten uitgedrukt worden in geld, waarna de verhouding direct volgt.

Niet alle investeringen zijn gemakkelijk om in verband te brengen met het bedrag dat het zou opleveren. Investeringen in personeel is hier een voorbeeld van. Wanneer personeel bijgeschoold wordt zijn de kosten hiervan makkelijk te berekenen. Het is echter een stuk lastiger om dit in rendement uit te drukken aangezien een investering in scholing van het personeel niet direct aan de winst te koppelen is. Uit de verkoopcijfers is namelijk niet af te lezen hoeveel de winst is gestegen door middel van bijscholing.

Om de ROI zo goed mogelijk te kunnen berekenen wordt er gebruik gemaakt van analysemodellen. Een bekend voorbeeld van een analysemodel is de DuPont Chart. Dit model maakt het verband zichtbaar tussen de gegevens van de balans en de resultatenrekening.

Ondanks dat de ROI in veel jaarverslagen als een prominent kengetal wordt gezien, is er ook kritiek op de bruikbaarheid van het concept. Het kengetal zou niet precies genoeg zijn en is erg afhankelijk van variabelen zoals de projectduur, afschrijvingen en de bedrijfsduur.