Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Rolling forward budget

betekenis & definitie

Rolling forward budget betekent letterlijk ‘voortschrijdende prognose’ en wordt gebruikt in de accounting. Het is een prognose die op periodieke momenten wordt gemaakt, meestal per kwartaal. Deze prognose geeft een inzicht in de financiën van een onderneming in de nabije toekomst.

Naast het rolling forward budget bestaat er ook de rolling forecast. Het verschil in deze twee prognoses is dat bij rolling forward budget de budgetten telkens opnieuw worden samengesteld. Bij de rolling forecast worden de voorspellingen telkens opnieuw gemaakt voor de nabije toekomst.

De uiteindelijke prognose geeft input voor het voortschrijdend budget dan dat ook weer voor een aantal kwartalen vooruit kan worden gemaakt, meestal zijn dit vier of vijf maanden. De methode is principe redelijk eenvoudig maar het actualiseren van de cijfers, behorend bij ieder kwartaal, kan veel tijd en werk kosten.

Het actualiseren van de prognose gebeurt naar aanleiding van bijvoorbeeld wijzigingen in de planning, ontwikkelingen bij concurrenten en andere externe ontwikkelingen. De budgethouders van een onderneming worden op deze manier uitgenodigd op hun strategieën continu aan te passen aan de huidige marktsituatie. De leiding en de budgethouder(s) van een onderneming zijn hierdoor constant in dialoog met elkaar. De leiding kan op basis van de prognose ieder jaar een oordeel uitspreken over de resultaten en de voorgestelde actualisaties.

Gebruik maken van rolling forward budget stelt ondernemingen in staat om flexibeler te budgetteren. Wanneer projecten uitgesteld worden geeft het rolling forward budget een goed inzicht. De kosten worden dan niet verminderd maar verplaatst naar een later tijdstip. Hetzelfde gebeurt met eventuele opbrengsten die op zich laten wachten. Bij het gebruik van een traditionele budgettering zal dit een verkeerd beeld geven.