Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Resultatenrekening

betekenis & definitie

Een resultatenrekening is een overzicht van alle kosten en opbrengsten die een instelling maakt tijdens een bepaalde periode of voor een bepaald project. De resultatenrekening is voor iedere instelling met geldstromen een vast onderdeel van de jaarrekening.

Iedere instelling waarin geldstromen voorkomen, dit zijn in de praktijk vrijwel alle instellingen, zoals ondernemingen, (semi)overheidsinstanties, stichtingen en verenigingen, maakt geregeld een resultatenrekening op. Hierin wordt een overzicht gegeven van alle uitgaven en opbrengsten gedurende een bepaalde periode. Een resultatenrekening kan ook worden opgesteld voor een specifiek project, zodat men een duidelijk overzicht heeft van alle kosten en opbrengsten van dit project. Een resultatenrekening wordt ook wel een exploitatierekening of een winst- en verliesrekening genoemd.

Het opstellen van een resultatenrekening is in de praktijk veelal een meer gecompliceerde taak dan op het eerste oog lijkt. Men moet bij een resultatenrekening namelijk verder kijken dan alleen de directe opbrengsten en kosten. Bij de kosten dient men bijvoorbeeld ook rekening te houden met afschrijving op goederen of productiemiddelen. In sommige gevallen dient men bij de opbrengsten juist weer rekening te houden met goodwill. Het opstellen van de resultatenrekening is daarom vaak meer dan een optelsom van inkomsten en uitgaven.

Net als de balans is de resultatenrekening een vast onderdeel van de jaarrekening. Het verschil tussen een resultatenrekening en een balans is dat in een balans de bezittingen en schulden op een bepaald moment worden weergegeven. De resultatenrekening is juist een overzicht van geldstromen over een bepaalde periode of voor een bepaald project.