Wat is de betekenis van ROI (return on investment)?

2023-06-08
Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

ROI (return on investment)

Return on investment, afgekort ROI, geeft de verhoudingen tussen de opbrengsten en de gedane investeringen van een bepaald project weer. Op deze manier kan het rendement van de investering bepaald worden. De Engelse term return on investment betekent letterlijk ‘rendement op investeringen’. De uitkomst hiervan is over het algemeen makkelijk te be...

Lees verder