Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Return on sales (ROS)

betekenis & definitie

Return on sales (ROS) is binnen de accounting en bedrijfsvoering de verhouding tussen winst voor aftrek van belasting en de opbrengst van de verkoop. Return on sales is een maatstaf die de efficiëntie van een onderneming weergeeft, en wordt doorgaans gebruikt om verschillende ondernemingen met elkaar te vergelijken.

Binnen de bedrijfsvoering worden verschillende maatstaven en ratio’s gehanteerd om de efficiëntie van deze bedrijfsvoering te beoordelen. Een van deze ratio’s is de return on sales (ROS). Deze ratio geeft aan hoeveel van de opbrengst van de verkoop of sales ten gunste komt aan de winst. Hierbij worden externe factoren of regelingen, zoals belastingen, niet meegenomen. De ratio heeft dan ook betrekking op de winst voor aftrek van belasting. De return on sales wordt met name gebruikt om ondernemingen van verschillende grootte met elkaar te vergelijken.

Stel dat onderneming A 5 miljoen euro aan sales opbrengsten heeft en een winst voor aftrek van belasting van 1 miljoen euro. Onderneming B heeft 25 miljoen aan sales opbrengsten en een winst voor aftrek van belasting van 4 miljoen. De return on sales van onderneming A is in dit voorbeeld 20 procent (1 / 5) en de return on sales van onderneming B is 16 procent (4 / 25).Hoewel onderneming B een hogere winst heeft behaald, heeft onderneming A een hogere return on sales. Dit impliceert dat onderneming A de opbrengsten van de verkoop van producten efficiënter omzet in winst dan onderneming B. Op basis hiervan zou men kunnen zeggen dat onderneming A met de sales opbrengsten van onderneming B meer winst had kunnen genereren dan onderneming B zelf heeft gedaan.