Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Gemengd budget

betekenis & definitie

Een gemengd budget is een vorm van een begroting waarbij de vaste kosten en variabele kosten apart worden weergegeven. Bij een gemengd budget krijgen de vaste kosten een vast budget en de variabele kosten een variabel budget.

Iedere onderneming maakt voor een bepaalde periode of een bepaald project een begroting. Hierbij maakt men zo goed als kan een inschatting van alle kosten en opbrengsten met betrekking tot een periode of een project. Doorgaans wordt er hierbij een onderscheid gemaakt tussen vaste kosten en variabele kosten. In sommige gevallen is het gunstig om voor deze verschillende soorten kosten een apart budget op te stellen. Dit wordt ook wel een gemengd budget genoemd.

Binnen de bedrijfsvoering zijn vaste kosten de kosten die niet veranderen naarmate de productie hoger of lager is. Hierbij kan men denken aan salarissen, de huur van een pand of de bankkosten. Variabele kosten zijn kosten die wel fluctueren naarmate de productie hoger of lager is. Een gemengd budget wordt met name gebruikt indien men een productie draait waarbij de variabele kosten erg fluctueren. Door pieken in het productieproces, door bedrijfsdrukte, zorgt men met een gemengd budget dat men een overzicht blijft behouden van beide soorten kosten. Een gemengd budget is met name geschikt voor ondernemingen waarbij de vaste kosten niet veranderen en de variabele kosten parallel aan de productie stijgt of daalt.