Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Begroting

betekenis & definitie

Een begroting is binnen accounting een rapport waarin alle verwachte kosten en inkomsten worden weergegeven. Een begroting is hiermee een overzicht van alle geldstromen van een bepaald jaar of een bepaald project.

Een begroting is een financieel rapport waarin de effecten zijn vastgelegd van een bepaalde bedrijfsmatige beslissing. Iedere instelling waarin geldstromen voorkomen, zal hiervoor een begroting moeten opstellen. In de praktijk komt dit neer op vrijwel iedere onderneming, overheidsinstantie, stichting of vereniging.

Een begroting bestaat vaak uit een beginbalans, een resultatenrekening en een eindbalans. Hierin is de beginbalans het overzicht van alle bezittingen en schulden aan het begin van een periode. In andere woorden, de beginbalans geeft de startpositie van een instelling weer voor een bepaalde periode. De eindbalans geeft hieromtrent als het ware de eindstand weer. Het is een overzicht van alle activa en passiva aan het einde van een periode. De resultatenrekening is een overzicht van alle opbrengsten en kosten van een periode, bijvoorbeeld een maand. In tegenstelling tot bij een begin- of eindbalans geeft een resultatenrekening dus geen overzicht van alle activa en passiva, oftewel bezittingen en schulden, maar juist van alle opbrengsten en kosten.

Het is gebruikelijk dat bij een begroting rekening wordt gehouden met een budget, dit is het geld dat te besteden is binnen een bepaalde periode of voor een project. In de begroting komt in dat geval te staan op welke manier het budget wordt uitgegeven en op welke manier deze kosten worden teruggewonnen in opbrengsten.