Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Geldmarkt

betekenis & definitie

Onder geldmarkt wordt het geheel van vraag en aanbod met betrekking tot kortlopende kredieten, met een looptijd van één dag tot 1-2 jaar verstaan. Net zoals op elke markt vindt ook op de geldmarkt prijsvorming plaats. Dit wordt de korte rente genoemd.

Op de geldmarkt opereren institutionele beleggers, de overheid en grote bedrijven. De handel die op de geldmarkt plaatsvindt gaat altijd over de korte termijn. De leningen lopen van één dag tot maximaal één of twee jaar. Leningen die over een langere periode lopen worden op de kapitaalmarkt verhandeld.

De geldmarkt heeft drie functies:
-Het vereffenen van overschotten en tekorten (overschotten van de ene partij kunnen door de andere partij geleend en ingezet worden).
-Tijdelijke financieringsbron van de staat.
-Vormt het aangrijpingspunt voor de stabiliteit van een valuta.

-De centrale bank beheert het geld dat in omloop is op de geldmarkt. Daarbij beïnvloedt de centrale bank het monetaire beleid door middel van het tarievenbeleid. De centrale bank biedt de banken:
-Marginale depositofaciliteit (extra rente bij een overschot)
-Herfinancieringsruimte (rente bij evenwicht)
-Marginale beleningsfaciliteit (extra rente bij tekort)

Banken lenen een bepaalde hoeveelheid geld tegen de refirente (de rente die betaald moet worden aan de centrale bank). Overtollig geld kan weg gezet worden tegen de depositorente en er kan extra geld geleend worden tegen de marginale beleningsrente. Op deze manier kan de centrale bank de marges waarbinnen de marktrente zich beweegt, in bedwang houden.