Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Vaste kosten

betekenis & definitie

Vaste kosten is een begrip dat gebruikt wordt in de bedrijfseconomie. Vaste kosten zijn kosten waarvan het totaalbedrag niet afhankelijk is van de productieomvang. Vaste kosten maken onderdeel uit van een indeling naar kosten in relatie tot productieomvang. Vaste kosten worden ook wel constante kosten genoemd.

Het totaalbedrag dat een onderneming kwijt is aan vaste kosten hangt niet af van de omvang van de productie in die periode. Een voorbeeld van vaste kosten zijn afschrijvingskosten van bijvoorbeeld een machine. Of er nou 1000 producten of 100 producten geproduceerd worden, de afschrijvingskosten op de machine blijven hetzelfde. Andere voorbeelden van vaste kosten zijn:
-De maandelijkse rentelasten. Er moet altijd rente betaald worden over geleend geld ongeacht de grootte van de productie in die periode.
-De maandelijkse huur van een gebouw
-De kosten van personeel in vast dienstverband. Lonen worden vaak als variabele kosten gezien maar een deel van de loonkosten kan best vast zijn.

Vaste kosten zijn vaak vast binnen een bepaalde bandbreedte. Wanneer deze bandbreedte wordt overschreden zullen ook de vaste kosten stijgen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een ondernemer meer wilt gaan produceren waardoor er een nieuwe machine aangeschaft moet worden.

Vaste kosten worden vaak ingedeeld naast variabele kosten. Variabele kosten zijn in tegenstelling tot vaste kosten wel afhankelijk van de productieomvang. Hoe meer er geproduceerd wordt, hoe meer grondstoffen er bijvoorbeeld nodig zijn. De variabele kosten stijgen dan per eenheid product.