Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Constante kosten

betekenis & definitie

Constante kosten zijn kosten binnen de bedrijfsvoering die niet veranderen, ongeacht de omvang van de productie. Binnen de accounting worden constante kosten ook wel vaste kosten genoemd.

Iedere onderneming die goederen produceert, maakt hierbij kosten, de zogenaamde productiekosten. Sommige van deze kosten zijn variabel, oftewel afhankelijk van de omvang van de productie zijn deze kosten hoger of lager. Andere kosten van het productieproces zijn juist constant of vast, dit houdt in dat deze kosten niet veranderen naarmate de omvang van de productie groter of kleiner is.

Een bekend voorbeeld van constante kosten, zijn de afschrijvingskosten van productiemiddelen, zoals machines. Indien een bepaalde machine maximaal 1000 producten per uur kan maken, zijn de kosten voor de afschrijving altijd even hoog. Het maakt voor de afschrijving namelijk niet uit of de betreffende machine 10, 100 of 1000 producten per uur maakt, de kosten voor afschrijving blijven even hoog.

De constante kosten uit bovenstaand voorbeeld zijn constante kosten die bij het productieproces horen. Ondernemingen maken ook altijd constante kosten die niet bij het productieproces horen. Deze kosten worden gezamenlijk ook wel de overhead genoemd. Bij deze kosten kan worden gedacht aan salarissen management en directie en de huur van een pand. Niet alle overheadkosten zijn echter ook constante kosten, ook hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen constante en variabele kosten.