Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Afschrijving

betekenis & definitie

Afschrijven is het boekhoudkundig verwerken van de waardevermindering van kapitaalgoederen. Dit bedrag vormt een kostenpost op de winst- en verliesrekening. De afschrijvingskosten worden bepaald door de aanschafwaarde te verminderen met de restwaarde en deze te delen door de economische levensduur. Er zijn verschillende methodes om afschrijvingskosten te berekenen.

Er wordt gebruik gemaakt van afschrijvingskosten om rekening te houden met het feit dat bedrijfsmiddelen op een dag versleten raken en dit tot waardeverlies leidt. Door deze waardevermindering jaarlijks af te schrijven krijgt het bedrijf een beter inzicht in financiën en kan het er rekening mee houden dat bijvoorbeeld een machine op korte termijn vervangen moet worden.

Een veel voorkomende methode om afschrijvingskosten te berekenen is de lineaire afschrijvingsmethode. Wanneer bijvoorbeeld een machine geen restwaarde meer heeft kan de aanschafwaarde gedeeld worden door de economische levensduur. Een auto is bijvoorbeeld aangeschaft voor €10.000 en heeft een economische levensduur van 5 jaar. De berekening is dan €10.000/5=€2.000. Op het moment dat de auto wel restwaarde zou hebben, bijvoorbeeld 2.000, wordt deze eerst van de aanschafwaarde afgetrokken. €10.000-2.000/5=€1.600

Bij een lineaire afschrijving wordt er vanuit gegaan dat de afschrijving per periode gelijk is. In werkelijkheid is waardeafname niet altijd lineair. Het gaat dan om bijvoorbeeld bedrijfsmachines die in de eerst paar jaar het meest effectief zijn.

Een andere veel gebruikte afschrijvingsmethode is de degressieve afschrijvingsmethode. Bij deze methode wordt het lineaire afschrijvingspercentage verdubbeld tot een maximum van 40% van de aanschafwaarde. De afschrijving is dus in de eerste jaren het hoogst en wordt steeds lager. Zowel bij lineaire- als degressieve afschrijving is het totaal afgeschreven bedrag gelijk. Bij een degressieve afschrijving leidt dit tot een ander jaarresultaat omdat er versneld wordt afgeschreven. Dit kan handig zijn bij het optimaliseren van het bedrijfsresultaat.


Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis?Word vriend van Ensie en ontvang een gratis encyclopedie!