Wat is de betekenis van Constante kosten?

2023-05-30
Algemene economische basisprincipes

D.J. de Jong & C.J. de Lange (2018)

Constante kosten

Kosten waarvan het totaalbedrag niet verandert als de productie verandert.

2023-05-30
Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Constante kosten

Constante kosten zijn kosten binnen de bedrijfsvoering die niet veranderen, ongeacht de omvang van de productie. Binnen de accounting worden constante kosten ook wel vaste kosten genoemd. Iedere onderneming die goederen produceert, maakt hierbij kosten, de zogenaamde productiekosten. Sommige van deze kosten zijn variabel, oftewel afhankelijk van de...

Lees verder

Direct toegang tot alle 9 resultaten over Constante kosten?

Word nu vriend van Ensie
2023-05-30
Financieel woordenboek

Frits Conijn & R.M. van Poll (2003)

constante kosten

constante kosten - Ander woord voor vaste kosten.

2023-05-30
Nima marketing lexicon

NIMA (1993)

Constante kosten

(vaste kosten) Productiekosten die bij een bepaalde productiecapaciteit niet variëren met de omvang van de productie en onafhankelijk zijn.

Lees verder
2023-05-30
Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Constante kosten

Kosten die over een bepaalde periode bezien binnen zekere grenzen niet reageren op wijzigingen in de produktie-omvang of bezettingsgraad. Voorbeelden: afschrijving gebouwen, arbeidskosten die op tijdloon gebaseerd zijn.

2023-05-30
Grondslagen van de Marketing

Bronis Verhage (1989)

Constante kosten

De – in het verleden gemaakte – kosten die (in tegenstelling tot de variabele kosten) niet met de omvang van de productie variëren, en – ook als de productie stilligt – moeten worden doorbetaald (vaste kosten).

2023-05-30
Agrarisch Encyclopedie

Veerman (1954)

Constante kosten

zijn die kosten, welke in totaal constant blijven, ongeacht de variatie in de omvang van de productie.

2023-05-30
Katholieke Encyclopaedie

Uitgeverij Joost van den Vondel (1933-1939)

Constante kosten

Constante kosten - zijn die kosten, welke, binnen zeer ruime grenzen, niet reageeren op wisselingen in de bedrijfsdrukte. →Vaste Kosten.

2023-05-30
Oosthoek Encyclopedie

Oosthoek's Uitgevers Mij. N.V (1916-1925)

Constante kosten

kosten die binnen een bepaalde periode geen verandering ondergaan bij wijzigingen in de omvang van de produktie, b.v. de jaarlijkse afschrijvingen op duurzame produktiemiddelen of de huur van een kantoorpand. LITT. H.J.v.d.Schroeff, Kosten en kostprijs (1974).

Lees verder