Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Categorale rekening

betekenis & definitie

De categorale rekening is een specifieke manier om de lasten van een onderneming op de resultatenrekening weer te geven. Bij de categorale rekening worden de lasten ingedeeld naar aard van de lasten.

Iedere onderneming moet periodiek een resultatenrekening opstellen, waarbij de geldstromen van de onderneming overzichtelijk worden gemaakt. De categorale rekening is een wijze van indeling van de lasten. Bij deze manier van weergave worden lasten ingedeeld naar hun aard. Hierdoor ontstaan er verschillende categorieën van kosten op de resultatenrekening. Veel voorkomende categorieën zijn bijvoorbeeld transportkosten, productiekosten en verkoopkosten. Een andere wijze van weergave van de resultaten is de zogenaamde functionele rekening. Hierbij worden kosten ingedeeld naar activiteit.

Hoewel de categorale rekening in de praktijk minder vaak voorkomt dan de functionele rekening, is deze manier van weergave van de resultaten met name geschikt voor productiebedrijven. Omdat bij productiebedrijven de kosten veelal voortkomen uit een relatief klein aantal posten, creëert men met behulp van een categorale rekening een overzichtelijk geheel.