Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Code-Tabaksblat

betekenis & definitie

De Code-Tabaksblat is een gedragscode voor beursgenoteerde bedrijven. Het doel van de gedragscode is om transparantie in de jaarrekening te krijgen, betere verantwoording aan de Raad van Commissarissen te kunnen geven en het zeggenschap van aandeelhouders te beschermen en vergroten.

De Nederlandse Code-Tabaksblat trad op 30 december 2004 in werking. Een commissie onder leiding van Morris Tabaksblat werd gevraagd om een gedragscode te ontwikkelen voor beursgenoteerde bedrijven, ondernemingen en hun aandeelhouders.

De code bevat meer dan 100 regels over onder andere taak, werkwijze, hoogte, en de samenstelling van de beloning van commissarissen en bestuurders. Daarbij wordt ook de positie van de aandeelhoudersvergadering versterkt. De code schrijft bijvoorbeeld voor dat bestuurders nog maar benoemd mogen worden voor termijn van maximaal vier jaar.’ De gouden handdruk’ mag volgens deze code maximaal één jaarsalaris zijn.

Bij deze code geldt de ‘pas toe of leg uit’-regel. Dat wil zeggen dat een beursgenoteerd bedrijf in het jaarverslag moet aangeven of er aan de code gehouden wordt. Zo niet, moet het bedrijf verklaren waarom er niet volgens de code gehandeld wordt. Deze ‘pas toe of leg uit’- regel is wettelijk vastgelegd.

Voor invoering van de code was er ook veel kritiek vanuit de top van het Nederlandse zakenleven. De angst bestond dat de regelgeving in Nederlands strenger zou worden dan in in het buitenland. De gedachte was dat veel topfunctionarissen het land zouden verlaten.

Ook vanuit de grootste Nederlandse vakbond het FNV kwam er kritiek. Het FNV betreurde dat er geen dat er geen normen werden opgenomen die wijzen naar maatschappelijke aanvaardbaarheid van topbeloningen. Ook zou de code niet genoeg gericht zijn op de werknemers van de onderneming.