Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Cashmanagement

betekenis & definitie

Het cashmanagement omvat alle activiteiten die verband houden met de optimalisatie van financiële stromen tussen onderneming, bank en derden, alsmede tussen de zelfstandige onderdelen van de onderneming. Cashmanagement wordt ook wel als financiële logistiek beschreven en heeft een duidelijke relatie met goederen-logistiek.

De verkopen of inkopen van goederen vertalen zich in kasstromen. Er zijn zowel inkomende als uitgaande kasstromen. Het komt vrijwel nooit voor dat deze gelijk aan elkaar zijn dus ontstaan er kas-, bank- en girosaldi.

Het cashmanagement is goed te vergelijken met het vakgebied waar een logistiek manager in werkt. Het verschil tussen de logistiek manager en de cashmanager is dat de logistiek manager is dat logistiek manager de kosten van de goederenvoorraad probeert te minimaliseren, terwijl de cashmanager de geldvoorraad probeert te optimaliseren.

Het cashmanagement heeft de taak om de financiële logistiek zo te organiseren dat:
-Het totale middenbeslag wordt geoptimaliseerd.
-De kosten van de geldstromen geminimaliseerd worden.
-De rentekosten worden geminimaliseerd, of de renteopbrengsten worden gemaximaliseerd.

In veel bedrijven vormt de positie van het cashmanagement een vorm van discussie. Het cashmanagement functioneert namelijk als intermediair tussen de werkmaatschappijen binnen de organisatie en de verschaffers van kort vermogen. Om optimaal te functioneren zou deze centraal binnen de organisatie gestationeerd moeten worden.

Voordelen van gecentraliseerd cashmanagement zijn onder andere de bundeling van kennis en ervaring, de centrale inkoop van financiële diensten en het vergroten van beheersbaarheid van financiële posities. Nadelen van gecentraliseerd cashmanagement zijn onder andere de vermindering van de lokale knowhow en het feit dat er minder kennis van lokale betalingsgewoonten is.