Wat is de betekenis van Categorale rekening?

2023-06-08
Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Categorale rekening

De categorale rekening is een specifieke manier om de lasten van een onderneming op de resultatenrekening weer te geven. Bij de categorale rekening worden de lasten ingedeeld naar aard van de lasten. Iedere onderneming moet periodiek een resultatenrekening opstellen, waarbij de geldstromen van de onderneming overzichtelijk worden gemaakt. De catego...

Lees verder