Accounting

Accounting begrippen omschreven door redactie Ensie

Gepubliceerd op 12-10-2016

2016-10-12

Badwill

betekenis & definitie

Badwill is binnen accounting en boekhouding de benaming voor een negatief verschil tussen de handelsbalans en de marktwaarde van een onderneming. Badwill is immateriële activa, het is niet tastbaar.

Wanneer een onderneming een jaarrekening opstelt, kan het zijn dat er een verschil is tussen de handelsbalans, kort gezegd de som van inkomsten en uitgaven, en de marktwaarde, de waarde van de onderneming op de markt. Dit verschil is niet te verklaren door materiële bezittingen van de onderneming, maar kan mogelijk zijn veroorzaakt door badwill. Een onderneming krijgt met badwill te maken wanneer men een slechte naam heeft bij consumenten. Hoewel badwill moeilijk kan worden uitgedrukt in een vaststaande waarde, kan het van grote invloed zijn op de financiële prestaties van een onderneming.

Badwill ontstaat bijvoorbeeld wanneer een onderneming in eerdere jaren een kwalitatief slecht product heeft uitgebracht, maar kan ook ontstaan doordat een onderneming zich niet heeft gehouden aan de regelgeving omtrent bedrijfsvoering. In beide gevallen zullen consumenten of andere ondernemingen de betreffende onderneming een slechte reputatie toekennen, waardoor de marktwaarde van deze onderneming daalt. Badwill is het tegenovergestelde van goodwill.

Een bekend voorbeeld van de schade die badwill kan veroorzaken is het faillissement van Enron. In 2001 werd duidelijk dat deze onderneming structureel foute cijfers had opgegeven in de jaarrekening. Deze slechte accounting leidde tot grote verontwaardiging bij consumenten en andere ondernemingen, waardoor de marktwaarde van Enron in korte tijd kelderde totdat het failliet ging.