Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Amortisatie

betekenis & definitie

Amortisatie is binnen accounting en boekhouding de benaming voor de waardedaling van immateriële activa. Het in kaart brengen van amortisatie binnen een onderneming wordt over het algemeen gedaan door een accountant.

Middelgrote tot grote ondernemingen hebben allerlei soorten activa, oftewel bezittingen. Deze bezittingen kunnen worden uitgesplitst naar materiële en immateriële activa. Onder materiële activa worden alle bezittingen gerekend die men kan waarnemen, zoals een eigen vermogen, computers of machines. Onder immateriële activa worden alle bezittingen gerekend die men niet kan waarnemen.

Een voorbeeld van immateriële activa is goodwill, hetgeen betrekking heeft op de marktwaarde van een onderneming die niet kan worden uitgedrukt in activa of passiva. Net als materiële activa, daalt immateriële activa naar verloop van tijd in waarde. Dit wordt binnen accounting amortisatie genoemd. Het in kaart brengen van amortisatie is een van de werkzaamheden van een accountant.