Accounting begrippenlijst

Redactie Ensie (2016)

Gepubliceerd op 12-10-2016

Balanced scorecard

betekenis & definitie

De balanced scorecard is een techniek die wordt gebruikt voor strategisch management en het behalen van langetermijndoelstellingen binnen organisaties. De balanced scorecard wordt met name ingezet als evaluatie hulpmiddel voor managers die complexe doelstellingen hebben. De term balanced komt voort uit het feit dat verschillende factoren ook verschillend gewogen worden.

Het idee achter de balanced scorecard is dat een manager niet alleen af te rekenen is op de financiële resultaten. Er worden namelijk ook andere prestaties en competenties meegenomen in de jaarlijkse beoordeling.

De implementatie van de balanced scorecard binnen een bedrijf bestaat uit vier onderdelen:
1. Vertaling van de visie en strategie in concrete doelen.
2. Communicatie van de doelen en de koppeling met de individuele prestaties.
3. Planning voor het verwezenlijken van de bedrijfsdoelen.
4. Evaluatie en verbetering van de balanced scorecard.

De balanced scorecard is voor ieder bedrijf uniek en is een vertaling van de strategische doelen van een bedrijf in concrete en meetbare parameters. De parameters kunnen onderverdeeld worden in vier categorieën:
1. Financiële
2. Klanten
3. Interne bedrijfsvoering
4. Ontwikkeling en groei

De communicatie van de doelen is van groot belang om duidelijk te krijgen welke strategische richting het bedrijf kiest. De koppeling met individuele prestaties is met name van belang op midden en hoger managementniveau. Het risico hierbij is dat een slechte vertaling van de strategie resulteert in ongewenst gedrag bij zowel managers als werknemers.

Planning is van groot belang om de resultaten meetbaar en tijdgebonden te maken. Daarbij is het ook belangrijk om tijd te kunnen ingrijpen. De laatste stap is het evalueren en/of verbeteren van eventuele fouten die eerder in de balanced scorecard zijn gekomen.