Zacharias betekenis & definitie

Zacharias, die van 741 tot 752 den Pauselijken stoel bekleedde, wist te bewerken, dat Luitprand, koning der Longobarden, de landen teruggaf, die aan het hertogdom Rome en aan het exarchaat waren ontrukt. Ook vond hij het goed, dat de Merovingen van den troon van het Frankische rijk werden verwijderd en opgevolgd door Pipijn. In den beeldenstrijd schaarde hij zich aan de zijde der beeldenvereerders. hij overleed in 752 en werd later heilig verklaard. zijn gedenkdag valt op den 15den Maart.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018