Xeniën betekenis & definitie

Xeniën (Xenia) noemde men bij de oude Grieken geschenken, die een gastheer aanbood aan zijne gasten. Martialis gaf den titel van „Xenia” aan het dertiende boek zijner puntdichten, omdat dit grootendeels handelt over voorwerpen, die als geschenken aan bezoekers werden uitgedeeld. Groote opschudding veroorzaakten voorts meer dan 400 tweeregelige puntdichten, door Schiller in den „Musenalmanach” voor 1707 opgenomen, waarin op scherpe wijze letterkundige en maatschappelijke verkeerdheden werden gegispt.

Uit de briefwisseling tusschen Schiller en Göthe blijkt, dat deze beide dichters de vervaardigers waren dier hekelverzen, Göthe vervaardigde later eene reeks van „Zahme Xenien", die minder scherp zijn en gedachten behelzen over kunst en leven. Al wat betrekking heeft op de „Xeniën”, vindt men in het werk van Boas: „Goethe und Schiller im Xeniënkampf (1851, 2 dln)”, alsmede in „Die Schiller-Goethe’schen Xeniën (1852)” van Sauppe.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018