Xanthorrhoea betekenis & definitie

Xanthorrhoea Smith of grasboom is de naam van een plantengeslacht uit de familie der Liliaceën. Het omvat hooge halfheesters met een houtigen stam, grasachtige bladeren, digt met bloemen bezette bloemkolven en houtige, driehokkige, éénof' tweezadige zaaddoozen. X. hastilis Smith heeft een schacht ter hoogte van 6 Ned. el en digt op elkander staande, naar alle zijden uitgespreide, lijnvormige bladeren; deze plant levert het gele akaroïde-hars.

X. arborea R. Br., met een vertakten, boomvormigen stam, verschaft goed timmerhout en rood akaroïde-hars. Deze planten geven een eigenaardig voorkomen aan het landschap in Australië, bezorgen een voortreffelijk voedsel aan het vee, en hare jonge blaadjes worden door de inboorlingen als groente genuttigd.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018