Xanthippus betekenis & definitie

Xanthippus. Onder dezen naam vermelden wij:

Xanthippus, een Atheensch veldheer en een zoon van Ariphron. Hij was de telg van een aanzienlijk Attisch geslacht, trad in 489 vóór Chr. op als aanklager van Milthíades, zag zich in 479 belast met het opperbevel over de Atheensche vloot, welke bij Micale de overwinning behaalde, veroverde Sestus, maar werd later verbannen. Hij was de vader van den beroemden Péricles.

Xanthippus, een Spartaansch veldheer. Hij vertrok gedurende den eersten Punischen Oorlog met een aantal vrijwilligers naar Carthago en verkreeg er het opperbevel over de troepen. Hij bragt in 255 vóór Chr. bij Tunis de nederlaag toe aan den Romeinschen veldheer Regulus, die bij deze gelegenheid krijgsgevangen werd, maar zag zich later door de Carthagers met ondankbaarheid beloond. Zelfs vermelden sommige geschiedschrijvers, dat deze hem hebben omgebragt.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018