Wat is de betekenis van wel?

2019
2022-05-17
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

wel

wel - Bijwoord 1. een ontkenning ontkennend Ik denk dat hij het wél gedaan heeft. 2. een ontkenning bevestigend (met nauwelijks) Ik heb veel haar op mijn benen en armen, wel nauwelijks zichtbaar omdat ik heel licht ben. 3. een toegeving makend...

Lees verder
2018
2022-05-17
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

wel

wel - bijvoeglijk naamwoord, bijwoord 1. in orde, gezond ♢ zij voelt zich vandaag niet wel 1. laten we wel wezen [laten we eerlijk wezen] 2. het wel en wee ...

Lees verder
1998
2022-05-17
Woordenboek van populaire uitdrukkingen

Marc De Coster ©, 1998

Wel

en - hierom, een onder jongeren veel gebruikt cliché dat populair werd gemaakt door Koot en Bie. Terence Trent d’Arby is de nieuwe Terence Trent d’Arby, laat daar geen twijfel over bestaan. Al van bij de aanvang kon het niet kapot en wel hierom... [gevolgd door lange uitleg] (Humo, 10/12/87) Bram Peper is boos en wel hierom: vorig jaar bezorgde de...

Lees verder
1997
2022-05-17
Vloeken

Prof. dr. P.G.J. van Sterkenburg: Vloeken, een cultuurbepaalde reactie op woede, irritatie en frustratie (SDU, 2001).

wel

Gaat zeer vaak vooraf aan vloeken en verwensingen: wel verdraaid!, wel verdomme!, wel verdikkeme! enz. Het vormt zelf een onderdeel van de verbinding en drukt verwondering enz. uit.

1990
2022-05-17
Art & Architecture Thesaurus

Art & Architecture Thesaurus

wel

wel - De meestal halfronde, overhangende randen van aantreden.

1952
2022-05-17
Frysk Wurdboek

Friesch woordenboek

Wel

1. s., boarne, wel(le), ier, saed. 2. s.n., wol (it). 3. adj. & adv., wol, goed; niet — bij het hoofd, net goed mei de holle, net alto-alto, net al to tige; zich heel — gevoelen, op jins dré, dreef wêze; — zo goed, al, wol, tige sa goed; het is wèl waar, it i...

Lees verder
1937
2022-05-17
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

wel

I. v. wellen, welletje (bron, de plaats van opborrelend water). II. 1 bn., bw.; beter, best (goed, naar behoren): hij is niet wel, lekker; niet wel bij ’t hoofd, niet goed wijs; alles wel aan boord; als ik ’t wel heb, mij niet bedrieg; als bijw. heeft het zeer verschillende betekenissen en komt inz. als bw. van modaliteit voor: 1 zeer:...

Lees verder
1933
2022-05-17
Katholieke Encyclopaedie

25 delen, uitgegeven 1933-1939. Uitgeverij Joost van den Vondel te Amsterdam.

Wel

of bron is de plaats, waar water uit diepgelegen lagen, dat door de aanwezigheid van bovenliggende ondoorlaatbare lagen onder druk (artesische druk) verkeert, door een opening in de ondoorlaatbare lagen tot de terreinhoogte opstijgt. Men kan ook kunstmatig een w. vormen door in de ondoorlaatbare laag een gat te boren (welboren) en in het aldus gevo...

Lees verder
1898
2022-05-17
Van Dale 1898

Groot woordenboek der Nederlandsche taal

Wel

Het begrip wel heeft 5 verschillende betekenissen: 1. wel - WEL, v. (-len), (org.) deel dat den toets met de klep eener pijp verbindt; — (timm.) deel eener traptrede dat over het daaronder staande stootbord heenloopt. 2. wel - WEL, v. (-len), bron, plaats waar water uit den grond opkomt; — gewone waterstand onder den grond. WELLETJE,...

Lees verder
1898
2022-05-17
J.V. Hendriks

Handwoordenboek van Nederlansche Synoniemen 1898

Wel

zie Bron.

1870
2022-05-17
Winkler Prins 1870

Nederlandse encyclopedie

Wel

Wel (Eene) is de naam van het opborrelend water, dat bij het graven van een put te voorschijn komt. Gewoonlijk vindt men in ons Vaderland zulk eene wel onder het zand in de leem lagen van den ondergrond, en het welwater bereikt dan in den put gewoonlijk de hoogte van het nabijgelegen kanaal- of rivierwater. Men grave alzoo een put bij lagen waterst...

Lees verder