Valdez Leal betekenis & definitie

Valdez Leal (Don Juan de), een beroemd Spaansch schilder, geboren in 1630 en onderwezen door Castillo, bezat een groot talent, maar een onstuimig karakter, hetwelk zich openbaart in zijne stukken, die treffend van coloriet en met ongemeene vaardigheid op het effect geschilderd zijn. In 1660 werd hij directeur der pas opgerigte schilder-académie te Sevilla. Zijne kunstbroeders hadden van zijne heerschzucht en van zijn naijver veel te lijden.

Na den dood van Murillo werd hij voor den eersten meester van Sevilla gehouden, alwaar men in onderscheidene gebouwen zijne kunstgewrochten aantreft. Hij overleed in 1691.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018