Uden betekenis & definitie

Uden (Lucas van), een beroemd landschapschilder en graveur, geboren den 18den October 1595 te Antwerpen, ontving onderwijs in de schilderkunst van zijn vader, werd er in 1626 of 1627 in het genootschap van schilders opgenomen, verliet Antwerpen omstreeks het jaar 1650, doch keerde weldra derwaarts terug, en overleed aldaar in 1672 of 1673. Aanvankelijk was hij een volgeling van Jan Breugel, maar schilderde later meer in de manier van Rubens. Op de stukken van dezen schilderde hij wel eens het landschap van den achtergrond, terwijl omgekeerd Rubens de landschappen van Uden wel eens met figuren stoffeerde. Men vindt fraaije stukken van hem te Dresden, Parijs, Madrid, Antwerpen, Petersburg, München, Brussel enz.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018