Tadema betekenis & definitie

Tadema (Laurens Alma), een uitstekend Nederlandsch schilder, geboren te Dronrijp in Friesland, is een leerling van Leys te Brussel, heeft zich gevestigd te Londen en schildert vooral tafereelen uit het leven der oude Grieken, Romeinen en Egyptenaren. Men ontwaart daarin niet slechts bewonderenswaardige archaeologische getrouwheid, maar ook eene groote juistheid van teekening en een voortreffelijk coloriet. Voorts worden zijne portretten zeer geroemd.

Van zijne stukken noemen wij: „De kamerdienaar van Sesostris”, — „De wacht der treurenden bij de mummiën”, —„De wedstrijd der kinderen van Chlotildis”, — „Een Romeinsch Keizer”, — „Een huiselijk feest”, — „Het atelier van den beeldhouwer”, — „De koopman in schilderijen”, — „Eene audiëntie bij Agrippa”, — „Het model van den beeldhouwer”, — „Wijnoogsfeest in het oude Rome”, — „Romeinsche tuin”, — „Na den dans” — en „Nero”. Hij is lid van onderscheidene Académiën en Genootschappen o.a. van de Royal Academy te Londen, van de Koninglijke Schotsche Académie, van de Académie te Berlijn en correspondérend lid van Don Fernando’s Académie te Madrid, voorts ridder van het Legioen van Eer, en behaalde vele medailles, zooals te Berlijn enz. Ook werkt hij mede tot het illustréren van het prachtwerk: „Hellas en Rome”, te Stuttgart verschijnend.

Laatst bijgewerkt 20-08-2018