Taborieten betekenis & definitie

Taborieten is de naam eener partij der Hussieten, ontleend aan de bovenvermelde vesting Tabor. Zij onderscheidden zich door hunne radicale beginselen op staatkundig en godsdienstig gebied, doch waren ook zelven weder in verschillende secten verdeeld. Allen echter eerbiedigden zij de persoonlijke gevoelens, welke de H. Schrift tot grondslag hadden, alsmede eene republikeinsche staatsregeling zonder eenig onderscheid van standen en van bezittingen. De overdrevene bedoelingen van deze partij openbaarden zich vooral in de Adamieten en Picarden.

De lagere adel, de burgerij der steden en de meerderheid der landbewoners voegde zich bij de Taborieten. Hunne aanvoerderders waren Nicolaas van Pistna (Huss) en Ziska en vervólgens de beide Procope’s. In den strijd tegen het Duitsche kruisleger legden zij een ongemeenen moed en volharding aan den dag; was echter het gevaar voorbij, dan keerden zij de wapenen van hunnen haat tegen de gematigden (Calixtynen) en deden strooptogten in Bohemen en de aangrenzende landen, totdat zij door de gematigde partij in den slag bp Böhmisch-Brod werden vernietigd (30 Mei 1434).

Laatst bijgewerkt 20-08-2018