Quadriga betekenis & definitie

Quadriga of vierspan is de naam van den alouden met vier paarden naast elkander bespannen strijdwagen, reeds bij Homerus vermeld, maar ook later in Griekenland, alsmede te Rome bij kampspelen, triomfen en feestelijke optogten in gebruik.

De wagens waren laag, op 2 kleine raderen gesteld, aan de achterzijde open en aan de voorzijde van eene vaak rijk versierde borstwering voorzien.

Laatst bijgewerkt 14-08-2018