Paasch-eiland betekenis & definitie

Paaseh-eiland (Het), ook Waihoe en Rapanoei geheeten, een eiland van Australië, ter grootte van ruim 2 geogr. mijl, heeft schier ontoegankelijke kusten met slechts ééne behoorlijke landingsplaats, namelijk Cookshaven, en is in het binnenland bergachtig. Daar verrijzen onderscheidene uitgedoofde kraters tot eene hoogte van 600 Ned. el. De belangrijkste voortbrengselen zijn er; pisang, bataten en suikerriet. Het aantal inwoners bedraagt er slechts 600; zij behooren tot het Maleische ras.

Het eiland ontleent zijn naam aan het feit, dat Roggeveen het op het paaschfeest in 1722 ontdekte. In 1863 kwamen er zendelingen uit Chili, en na dien tijd werd er de bevolking door menschenroof (vervoer van vrije arbeiders naar Peru) en door de pokken gedund. Men vond er merkwaardige, grof bewerkte monumenten van steen, welke voor een groot deel naar Parijs zijn overgebragt.

Laatst bijgewerkt 10-08-2018